Je vhodné zrušit rychlostní omezení na dálnicích?

Estimated read time 3 min read


Pokud jste někdy jeli po Německé dálnici, nejspíš vás překvapilo, jak rychle zde automobily jezdí, ve srovnání s námi. Důvod je tu prostý: v Německu na dálnicích neexistují rychlostní limity. Každý tak může jet tak rychle, jak mu to jeho auto a řidičské schopnosti dovolí.

 

To u nás může znít jako kontroverze, avšak možná s překvapením zjišťujeme, že od zavedení tohoto nařízení se počet dopravních nehod na dálnicích nijak dramaticky nezvýšil. To vede mnohé řidiče k tomu, aby to samé začali požadovat i po naší vládě. Bohužel si neuvědomují, že je zde hned několik podstatných rozdílů.

 

značka omezující rychlost

 

V první řadě je zde fakt, že stav našich silnic, a to včetně dálnic, je poněkud horší, než je tomu u našich západních sousedů. Hrboly a výmoly nejsou výjimkou, a proto je potřeba při jízdě dbát zvýšené opatrnosti. Také přejetí přes takovouto překážku vysokou rychlostí není vhodné pro vůz a může jeji poškodit, zvláště pokud se to děje často.

 

S tím souvisí i fakt, že se naše dálnice velmi často opravují. S tím souvisí příslušná dopravní omezení, jako je omezení rychlosti a svedení dopravy do jednoho pruhu. I zde to samozřejmě znamená, že se nemůžeme řítit maximální rychlostí, jaké je náš vůz schopen, neboť bychom pak nebyli schopni dostatečně rychle zpomalit.

 

jízda po dálnici

 

Zmínit musíme i mentalitu mnohých řidičů, kteří chtějí být skutečně všude první. Pokud by nebyla rychlost nijak omezena, pak by s největší pravděpodobností docházelo k mnohem více dopravním nehodám, zvláště když připočteme i věci zmíněné výše.

 

Není tedy divu, že se u nás něco podobného zatím nechystá. Jistě, řidiči by to nejspíše z větší části uvítali, avšak následky by pak nemusely být pěkné. Proto je lepší, než se situace změní, mít i na dálnicích rychlostní omezení. Tím se předejde mnoha dopravním nehodám, zvláště pak v našich specifických podmínkách.

You May Also Like

More From Author